1. Cine se poate înscrie în Liceul „Logos”?

În liceul „Logos” se poate înscrie orice absolvent al clasei a VIII-a, după promovarea testelor naţionale. Liceul nu exercită nici un fel de discriminare de natură etnică sau religioasă. Elevii vor semna la înscriere pentru luarea la cunoştinţă despre criteriile specifice de organizare a liceului şi a Regulamentului intern. Pentru admiterea în liceu (la clasele de profil teologic), opţiunea trebuie susţinută atât de elev cât şi de părinţii acestuia, înscrierea în clasa a IX-a fiind condiţionată şi de admiterea în urma interviului-test (probă de aptitudini), probă organizată în luna mai, înaintea absolvirii clasei a VIII-a.

  1. Ce facultate pot urma după absolvirea liceului?

 Pe baza diplomei de bacalaureat obţinută în urma examenului la sfârşitul clasei a XII-a, absolvenţii pot urma orice formă de învăţământ superior din ţară sau din străinătate.

  1. Ca părinte, de ce să aleg Liceul „Logos” pentru copilul meu?

Motivul principal este susţinut de misiunea liceului – aceea de a asigura pentru elevii din liceu un mediu de dezvoltare armonioasă atât din punct de vedere academic, cât şi spiritual. Sfânta Scriptură îi îndeamnă pe părinţi să dea copiilor lor o educaţie biblică atunci când au posibilitatea să o facă. Considerăm că pentru un adolescent este foarte important anturajul în care acesta se formează, respectiv modelele pe care le urmează. Chiar dacă liceul nu poate garanta „mântuirea” elevului, nici asigurarea unei „izolări” perfecte de influenţele lumii sau asigurarea unui context lipsit de conflicte, şcoala creştină este mediul cel mai potrivit pentru consolidarea convingerilor de comportament moral şi pentru dezvoltarea unei atitudini de rezistenţă în faţa provocărilor post-modernismului.

  1. Ce înseamnă profil „teologic”?

Profilul „teologic” este definit de includerea liceului în cadrul filierei vocaţionale, sugerând faptul că prin procesul instructiv-educativ desfăşurat în şcoală li se oferă elevilor pregătirea umanistă de bază, cu orientare înspre domeniul teologic, prin disciplinele de specialitate incluse în cadrul curriculum-ului diferenţiat. Planul de învăţământ este structurat pe tiparul profilului uman – filologie, acoperind în totalitate schemele orare ale acestui profil la disciplinele cuprinse în aria „Limbă şi comunicare”.
Fiind un liceu organizat la solicitarea Cultului Baptist, el răspunde cu precădere nevoilor de formare şi şcolarizare pentru calificarea „instructor pentru activităţi extra-şcolare şi social-misionare”.

  1. Ce reglementări specifice conţine „Regulamentul intern”?

Regulamentul intern al liceului preia în principal reglementările cu caracter general din „Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar”, având accente specifice în ce priveşte formularea îndatoririlor elevilor, ţinuta decentă, comportamentul în şcoală şi în afara acesteia, şi aplicarea sancţiunilor. Aplicarea măsurilor disciplinare este caracterizată în principal de: manifestarea dragostei autentice faţă de elev (1), formularea obiectivă a cauzelor (2) şi dezvoltarea unei comunicări eficiente cu părinţii elevilor (3). Dacă elevul nu răspunde pozitiv disciplinei exercitate de către liceu, ne rezervăm dreptul de a-l elimina pe o perioadă de timp, oferindu-i consilierea necesară, iar în ultimă instanţă, de a solicita transferul acestuia în altă unitate şcolară.