Liceul „LOGOS” din Bucureşti a luat fiinţă în anul 1990, pe baza autorizaţiei emise de Secretariatul de Stat pentru Culte cu nr. 9115 / 19.10.1990, în urma unui protocol încheiat între această instituţie şi Ministerul Învăţământului.

Este cuprins în reţeaua liceelor de stat la nivelul municipiului Bucureşti, fiind subordonat Ministerului Educaţiei şi Cercetării Științifice prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, şi Cultului Baptist din România, prin Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste din Bucureşti şi Bordul liceului.

Liceul „LOGOS” este membru al „Association of Christian Schools International” (ACSI) din anul 1991.