Profiluri şi specializări

Profilul teologic, specializarea teologie baptistă

La absolvirea clasei a XII-a, absolventii liceului obtin diploma de bacalaureat pe baza de examen (Limba si literatura romana, Istorie, Geografie), avand posibilitatea de a urma orice forma de invatamant superior din Romania sau din strainatate.

Discipline studiate

Disciplinele din trunchiul comun (TC):

 • limba şi literatura română
 • limba modernă I (limba engleză)
 • limba modernă II (limba franceză)
 • matematică
 • fizică
 • chimie
 • biologie
 • istorie
 • geografie
 • discipline socio-umane
 • religie
 • educaţie muzicală
 • educaţie plastică
 • TIC
 • educaţie fizică

Disciplinele din curriculum diferenţiat (CD) sunt următoarele, eşalonate pe anii de studii:

 • morală crestină
 • studiul vechiului testament
 • studiul noului testament
 • istoria crestinismului
 • doctrine biblice
 • spiritualitate
 • eclesiologie
 • limba latină
 • literatură crestină
 • stiinte

CDS / Opţionale

Oferta educatională de curriculum diferenţiat (CD) este:

    • curriculum aprofundat, pentru:
    • limba română
    • limba engleză
    • istorie
    • geografie
    • matematică
    • muzică bisericească

 

    • curriculum la decizia şcolii (CDŞ):
    • Riscul si Asigurarile

Capelă

     • Programul de capelă se desfăşoară săptămânal. Capela oferă elevilor posibilitatea de interacţiune , dezvoltarea relaţiilor interpersonale, închinare prin programe muzicale, rugăciune, studiul devoţional al Sfintelor Scripturi.  Participarea la Capelă contribuie, pe lângă disciplinele studiate în liceu, la consolidarea cunoştinţelor biblice şi formarea spirituală a elevilor, precum şi la organizarea şi susţinerea activităţilor misionare ale liceului. Există în perspectivă proiectarea unei întâlniri lunare, cu participarea exclusivă a elevilor în organizarea acesteia, sub îndrumarea coordonatorului programului de capelă.

Consiliere şi îndrumări spirituale

     • Programa aferentă cursului de „Spiritualitate” oferă posibilitatea de a asigura  consiliere (săptămânal sau ori de câte ori este nevoie) şi de a oferi îndrumări spirituale elevilor liceului, atât la nivelul întregii clase cât şi individual
     • Consilierea este asigurată atât prin colaborarea cu Comunitatea Bisericilor Baptiste din Bucuresti sau cu diferite Organizati/Fundatii crestine.

Există preocupare pentru asigurarea unui consilier spiritual permanent în şcoală, prin colaborarea cu Comunitatea Bisericilor Baptiste din Bucuresti sau cu diferite Organizati/Fundatii crestine.