Organizarea şcolii

– Liceul “LOGOS” din Bucureşti a luat fiinţă în anul 1990, pe baza autorizaţiei emise de Secretariatul de Stat pentru Culte cu nr. 9115 / 19.10.1990, în urma unui protocol încheiat între această instituţie şi Ministerul Învăţământului.

– Este cuprins în reţeaua liceelor de stat la nivelul municipiului Bucureşti, fiind subordonat Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, şi Cultului Baptist din România, prin Comunitatea Bisericilor Creştine Baptiste din Bucureşti şi Bordul liceului.

– Durata studiilor este de patru ani,  cursuri de zi.

– Examenul de admitere în liceu respectă metodologia de admitere pentru licee elaborată de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, fiind precedat de o probă eliminatorie, constând într-un  interviu-test.

– Absolvenţii liceului primesc pe bază de examen diplomă de bacalaureat, având posibilitatea de a urma orice formă de învăţământ superior din România.

– Profesorii liceului sunt acreditaţi de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, fiind cuprinşi în programe de perfecţionare atât la nivelul învăţământului de stat, cât şi prin Asociaţia Profesorilor Creştini Evanghelici din România sau prin Asociaţia Internaţională a Şcolilor Creştine (A.C.S.I.).

– Liceul „Logos” este organizat şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a învăţământului preuniversitar, a deciziilor Cultului Baptist din România prin Consiliul de Coordonare al liceului, a deciziilor Inspectoratului şcolar şi a Regulamentului intern.

– Bordul liceului este constituit din reprezentanţi ai bisericilor baptiste, avizaţi de către Comunitatea Bisericilor Baptiste Bucureşti, pentru a asigura coordonarea întregii activităţi a liceului. Bordul liceului evaluează activitatea directorului şi decide în toate problemele de ordin spiritual şi doctrinar ale liceului teologic.

Viziune şi misiune

– Liceul “Logos” Bucureşti există pentru a sprijini părinţii în educarea copiilor lor, urmărind să dea societăţii o generaţie de tineri cu temeinice cunoştinţe de cultură generală şi cu o perspectivă asupra lumii şi vieţii bazată pe valorile moralei creştine.

– Deoarece responsabilitatea majoră în educarea copiilor revine familiei, Liceul “LOGOS” îşi propune să sprijine familiile în îndeplinirea acestei responsabilităţi, constituindu-se ca o verigă în legătura familie-şcoală-biserică.

– Noi credem că « Tot adevărul este Adevărul lui Dumnezeu », de aceea obiectele de studiu sunt privite prin prisma Bibliei. Liceul “Logos” îşi propune să promoveze valorile creştine prin modelul de viaţă al profesorilor implicaţi în procesul de educaţie. Deoarece profesorul este factorul cheie în acest proces, condiţia esenţială a şcolii este ca profesorii ei să fie creştini, împărtăşind această concepţie creştină despre lume şi viaţă.

Istoric

Din istoricul liceului, amintim câteva repere semnificative legate de viaţa acestuia:

 • liceul şi-a început activitatea în anul 1990, funcţionând în clădirea anexă a Bisericii „Sfânta Treime” din Bucureşti, cu două clase, o clasă de profil real (matematică-fizică) şi o clasă de profil uman (filologie);
 • a fost înscris ca membru în Association of Christian School International (ACSI) din 1991, în urma vizitelor mai multor reprezentanţi ai acestei asociaţii în Bucureşti (Dr. Gene Garrick, Dr. James Braley, Dr. Phil Renicks)
 • în anul 1993, directorul liceului – prof. Liviu Căprar, a participat pentru un program de 6 săptămâni într-un schimb de experienţă cu Omaha Christian Academy, Omaha, Nebraska, SUA
 • în aprilie 1995, liceul a fost vizitat de o echipă de elevi şi profesori din mai multe şcoli ale statului Nebraska – SUA, susţinând mai multe programe pentru elevi în licee din capitală (Liceul „Al. I. Cuza”, Colegiul „Lazăr” etc.);
 • ca răspuns, în august-octombrie 1996, 3 elevi din liceul nostru (Nicoleta Pătrăşescu, Andrei Cioară-Pândar, Magda Dima) au participat într-un schimb de experienţă pentru 2 luni la Omaha Christian Academy, Omaha şi North Platte Christian School, NE, SUA;
 • în anul 1997, cu ocazia primului examen de bacalaureat organizat la nivel naţional, doar 6 licee din Bucureşti au avut procentul de promovabilitate 100%, unul dintre acestea fiind Liceul „Logos”;
 • în anul şcolar 1997-1998, în urma unui protocol semnat între Democracy Foundation in the Ministry of Foreign Affairs, Copenhagen şi Danish Embassy in Bucharest, prin „Danish Balcan Mission”, 3 elevi (Anca Chirea, Ana-Maria Pârâiac, Monica Ciornei), au primit o bursă de studii pentru un an şcolar la „Logumkloster Efterskole” din Denmark;
 • în anul şcolar 1998-1999, alţi 4 elevi au beneficiat prin acelaşi program de o bursă de studii pentru un an de zile în Danemarca (Mirela Andreea Şalgău, Ioana Ganciu, George Adrian Mihai, David Achim);
 • în anul 1999, eleva Lucia Georgiana Petrea a fost selectată pentru a participa la „Conferinţa internaţională a elevilor”, organizată în Los Angeles, California, SUA;
 • în aprilie 2002, liceul „Logos” a fost vizitat de preşedintele ACSI – Dr. Ken Smitterman, însoţit de directorul regional ACSI pentru Europa, Alan Brown;
 • în anul 2005, liceul a dezvoltat un parteneriat cu Calvary Christian School, Covington, Kentucky, USA, în urma căruia, între 19-27 iunie 2005, a fost organizată la „Casa Elim” o Conferinţă de instruire pentru elevii liceului nostru, cu participarea a 15 elevi şi 3 profesori din SUA.

Prezent şi viitor

 • Liceul „Logos” are în prezent clase pe filiera vocaţională , profil teologie baptistă.
 • Ne propunem dezvoltarea liceului pe verticală, integrând în perspectivă şi clase de învăţământ gimnazial şi / sau primar, pornind de la convingerea că educaţia creştină este singura formă ce oferă cadrul formării complete a caracterului copilului.
 • Vor fi continuate demersurile în vederea obţinerii unui spaţiu  propriu pentru funcţionarea şi dezvoltarea liceului .

Parteneriate

 • Liceul „Logos” este membru al „ Association of Christian School International” (ACSI) din anul 1991

Personalul şcolii

 • Director :              Cercel Cătalina – prof. limba si literatura romana
 • Profesori:
  Caprar Liviu – prof. discipline teologice
  Murariu Petru – prof. discipline teologice
  Ungureanu Alina – prof. lb română / lb. latină
  Dragomirescu Ana – prof. lb. engleză
  Dincov Dumitru – prof. lb. franceză
  Găvănescu Alina – prof. matematică
  Stermin Valerica – prof. fizică
  Teodorescu Luminiţa – prof. chimie
  Chiriacov Elena – prof. biologie
  Pop Mihaiela – prof. istorie
  Dragnea Mirela – prof. geografie
  Niculae Diana – prof. logică / filozofie
  Ilie Nicoleta – prof. psihologie
  Balaceanu Cristina; – prof. economie / ed.antreprenorială
  Caraman Cristian – prof.dr.ed. muzicala/muz. bisericească
  Iordache Rocsana – prof. educaţie artistică
  Constantin Diana – prof. TIC
  Ivan Gina – prof. educaţie fizică
 • Secretar :             Şăulean Alexandra;
 • Contabil :              Filimon Ligia
 • Îngrijitor :             Dinu Mariana

– În baza protocolului nr. 9484 / 16.05.1993 încheiat între Ministerul Educaţiei Naţionale şi Secretariatul de Stat pentru Culte, profesorii liceelor teologice sunt numiţi de către Ministerul Educaţiei şi Cercetării, prin inspectoratele şcolare, numai cu avizul prealabil al Cultului căruia îi aparţin. În cazul Liceului „Logos”, recomandarea profesorilor este dată de conducerea liceului prin Comunitatea Bisericilor Baptiste Bucureşti.

Absolvenţi

„Mi-am dorit să învăţ la liceul Logos. La acea dată era altceva în oferta educaţională. Atunci nu am realizat cât de important a fost să studiez într-un mediu creştin; acum aş repeta hotărârea. Îmi amintesc cu plăcere de orele de literatură, muzică, Noul Testament şi excursiile cu corul liceului”.
Cătălin Dupu, absolvent promoţia 1994 – realizator şi prezentator TV pentru emisiuni cu caracter creştin, director al Centrului „Artă pentru viaţă”. A fost actor al Teatrului „Ion Creangă” din Bucureşti, prezentator TV pentru TVR 2. A absolvit Universitatea de Artă Teatrală şi Cinematografică, clasa Dem Rădulescu.

„Drumul spre succes începe cu… primii paşi. Liceul este unul dintre primii paşi în viaţă şi de aceea e important să ai parte de îndrumători eficienţi. Consider că în cariera mea, liceul, împreună cu îndrumătorii acestuia, reprezintă începutul succesului atât profesional cât şi spiritual”. 
Liviu-Cristian Drăgan, absolvent promoţia 1995 – Senior Verification Engineer şi Team Leader, NoBug Consulting. A absolvit Facultatea de Matematică-Informatică, Universitatea Bucureşti.

„Dacă ar fi să spun cinci lucruri care mi-au plăcut în mod deosebit în liceu, acestea ar fi: turneele în diferite locuri ale ţării cu corul liceului, provocarea de a studia Biblia, orele de engleză cu profesori americani, colectivul din care am făcut parte, precum şi posibilitatea de a-mi forma o cultură generală”.
Lidia Manea, absolventă promoţia 1999 – Master în Traducere şi terminologie europeană.

Examene

Admiterea în clasa a IX-a profil teologic se desfăşoară după următorul calendar:

 • : depunerea fişelor anexă de înscriere pentru proba de aptitudini
 • : susţinerea interviului-test
 • : afişarea rezultatelor în urma interviului
 • : depunerea dosarelor de înscriere pentru candidaţii declaraţi admişi
 • : validarea listei candidaţilor declaraţi admişi.